Bromme Køreforening

                   

 Temaaften den 11. april ( Brommes fremtid )

Der er 24 fremmødte.

En kort indledning ved vores formand Jesper.

Han har lavet en kort beskrivelse af hvad Bromme enlig står for og hvad er det enlig Bromme laver i dag, samt hvad skal vi enlig bruge i fremtiden.

Der efter er ordet frit.

Der bliver snakket lidt frem og tilbage angående kongsgården, hvad skal vi enlig bruge af lokaler og skal vi enlig bruge arealer ? og i så fald hvor meget ?

Så må det være tid til kaffe pause.

Debatten starter igen med en tidsramme på max. til kl. 21

Der bliver snakket en del frem og tilbage angående Brommes aktiviteter og hvad skal vi lave frem over………

Konklusionen  på denne aften må være at vi bliver her på skolen til vores aktiviteret om vinteren og prøver så at høre,  hvad det vil koste at være på Kongsgården og angående mulighederne for en dressur bane eller om vi muligvis kan fået en bane mere ved jagt hytten.

Der er ønske om at vi kommer ind i sports rådet i Sorø kommune, det er bestyrelsens opgave.

Mødet slutter kl. 21.