Bromme Køreforening 

Medlemsinformation 

Arkiv for 2004

December 2004

Vi starter med en lille opsang!
Hvor var I henne da vi skulle afholde brugskørsel? Vi havde GLÆDET os til dette arrangement, som vi havde fornemmelsen af, at der var stor interesse for . . Men, vi giver ikke så let op, så vi vil prøve Ún gang til i løbet af 2005.

Løvfaldsturen var den heller ikke den store tilslutning til, men det vil vi tilskrive vejret (?). De fremmødte havde trods alt en rigtig hyggelig tur, med afsluttende frokost indendørs!

Pløjestævnet var en succes med 11 deltagere.

Der var rimelig stor opbakning omkring efterårsfesten som var hyggelig og fredelig - dog ikke uden blodsudgydelse, da et enkelt bestyrelsesmedlem kom op at slås med en klapstol. Klapstolen vandt håndgemænget og Anders kapitulerede med en flænge i panden.

Seletøjssyningen er godt i gang og nogle er mere flittige end andre, men snakken går i hvert fald lystigt hele aftenen.

Vi håber I har fornøjelse af bladet og informationerne på hjemmesiden og tager gerne imod ris og ros, samt materiale til bladet og hjemmesiden.

Nu vil vi ønske Rigtig glædelig Jul.

Vi håber Jeres Nytårsforsæt bliver at bakke op om Bromme Køreforenings arrangementer.

 

 

September 2004

Som I kan se på aktivitetsplanen, så er det slet ikke tid til at gå i hi endnu - trods det at efterårsvejret så småt er ved at hale ind på os.

Der er masser af arrangementer i efteråret både med og uden hest - så benyt chancen og mød op til fælles hygge , sjove udfordringer og lærerige dage.

I den forløbne til har Bromme Køreforening været aktiv ved forskellige arrangementer:
Ved "Dyrenes Dag" i forbindelse med Slagelse Festuge, havde Bromme Køreforening eb lille stand, hvor Jørgen Jensen, Herluf Vestergård og Henning Holm var til stede og snakkede med de interesserede, der kom fobi. Samtidig havde Jørgen heste og vogn med, og han deltog i "kaperkørslen" ( betalt af Slagelse Festuge), da der var større interesse for køretur, end man på forhånd havde regne med fra arrangørernes side.

Der har været afholdt orienteringskørsel med 7 deltagere. Der blev kørt en rute på ca. 10 km i Bromme Plantage, og svaret på spørgsmål undervejs. På 1. pladsen kom Jørgen Jensen, (Døjringe) med 27 point, på 2. pladsen var Gitte Steen med 26 point og på 3. pladsen var Herluf Vestergård med 25 point. Vores "flotte" sidsteplads-vandrepokal gik i år til Torben Jensen, men det skal dog bemærkes, at han med vilje havde sprunget et par poster over, da han ville skåne hesten.

Bromme Køreforening var også repræsenteret ved det årlige 4H-marked på Panas-grunden o Sorø i weekenden den 20. - 22. august. Vi havde vores store telt med, hvor vi havde udstilling af billeder fra forskellige arrangementer, der blev vist videofilm og vi var med i ringen til både hesteracefremvisning og til opvisning. Der blev pløjet, harvet og tromlet med gamle redskaber, og der blev kørt kaperkørsel til fordel for 4H. Alt sammen foregik under meget hyggelige former, og med en masse "socialt samvær", så Bromme Køreforening tager med igen til næste år, så skulle I tage og komme og besøge os på standen.

Endvidere kan vi da også nævne, at flere af Bromme Køreforenings medlemmer deltog i DM på Kjærsgård i juli måned. Dette arrangement var bestemt et besøg værd for alle køreinteresserede.

 

Juni 2004

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den interesse, I har vist vor lille blad - det giver sig udslag i nogle beretninger i bladet, som derfor er blevet udvidet med nogle sider. 
Medlemmer, der ikke har fået bladet, kan kontakte Kirsten Jørgensen tlf.: 57 80 30 06.
En medlemsliste hat været efterspurgt af flere medlemmer og den er derfor udsendt sammen med bladet.

Aktiviteterne i den forløbne periode har været meget forskellige, og den har da også været varierende deltagerantal.

Besøget på Gardehusarkasernen i Slagelse den 20. marts var vældig interessant og der var rigtig mange deltagere - både fra DKS og fra Bromme Køreforening.

Den 1. fællestræning den 21. marts blev aflyst p.g.a. vejret og den 2. blev gennemført uden instruktør, men vi var da nogle, som fik kørt dressurprogrammet igennem. Keglekørslen den 4. april blev gennemført på Torbens græsmark, som selvfølgelig ikke er helt plan, men den fungerede fint, og der var mange deltagere, som fik øvet keglekørsel.

Seletøjssyningen blev afsluttet på behørig vis,. og der blev spist smørebrød og hygget.

Den 10. april var dagen for Påskestævnet, og interessen for at deltage var større end nogensinde, så vi endte med 26 startende. Stævnet forløb uden uheld af nogen art, og selvom der var andre arrangementer i grusgraven samtidig, gik det vældig fint. Der kom lidt flere tilskuer end der plejer, og det kan vi jo være glade for.

Den 25. april var der planlagt skovtur til Bromme Lillesø, men da der kun 3 dage inden ikke var mere end 1 tilmeldt, blev turen officielt aflyst. Det viste sig dog, at der var nogle, der i sidste øjeblik besluttede at tage på skovtur, så turen blev gennemført alligevel.

Den 15. maj indvielse af Lottershøj Ridecenter i Løve.
Bromme Køreforening var blevet bedt om at komme og "vise et eller andet" i forbindelse med indvielsen/åbent hus på Lottershøj Ridecenter. Sonja og Lars, som har overtaget stedet, har bygget et stort flot ridehus og indrettet nye bokse og rytterfaciliteter. 
Vi var 4 køretøjer ( Egon Skov, Henrik Juhl, Jørgen Jensen og Kirsten Jørgensen) og efter en rundtur i byen med Sonja og Lars i Jørgens fine vogn, kørte vi lidt kegler inde i ridehuset. Bunden var meget blød, men ellers var det en fornøjelse at køre i det fine ridehus.
Der var reserveret bokse til os, så vi kunne sætte hestene ind mens vi kiggede på de andre arrangementer. Bl. a. dressurridning og en heste-kiropraktor, som var meget interessant. Et vældig fint arrangement.
Vi havde en god og hyggelig dag og sige tak til Sonja og Lars. Held og lykke med Ridecentret, som vi håber, vi kan få love af benytte til et arrangement til vinter.

Den 23. maj deltog 7 vogne i Løvespringsturen til Kilden. Da skoven op dette tidspunkt er lukket for ryttere/hestevogne, kunne vi kun køre ad bilvejen gennem skoven, og vi havde så fået lov til at leje en nøgle, så vi kunne køre ind på græsarealet. Det var OK. Vi spændte fra og spiste frokost og havde en rigtig god dag. Vejret var fint, om end det blæste lidt koldt, men inde i skoven mærkede man det ikke.

 

Marts 2004

Så er vi startet på et nyt foreningsår. Generalforsamlingen er afholdt og bestyrelsen har holdt det 1. møde. Foråret er på vej og med det påskestævnet, som i år bliver et 10. års jubilæumsstævne. Tilmeldingerne kom meget hurtig efter udsendelse af propositionerne, og vi har da også allerede adskillige på ventelisten.

Siden sidst har vi afholdt nogle få arrangementer:
Den 28. december havde vi juleskovtur med efterfølgende spisning hos Anders. Der var 7 deltagende vogne og det gav da også en del trængsel på gårdspladsen og i vejkanten, da der skulle spændes for og fra, men hyggeligt var det, - og vi blev næsten ikke våde.

Den 17. januar var vi på besøg hos Lars Heibing på Lippizanerstutteriet Ordrupdal, hvor vi så hestene fremvist og redet. Lars spænde også Kladrubere for vognen, så der var lejlighed til en lille køretur.

Den 2. februar havde seletøjsholdet besøg af sadelmager Jan Guldborg, som fremviste og fortalte om noget af seletøjet, han har lavet til garderhusarerne. Han gav os mange tips og gode råd til seletøjsyning.

 

Februar 2004

Referat af generalforsamling den 13. februar 2004


1. Valg af dirigent
Allan Sørensen blev valgt til dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.
Erik Manzius og Per Friberg blev valgt til stemmetællere.

3. Formanden aflægger beretning.
Formanden gennemgik aktiviteterne, Bromme Køreforening havde gennemført i løbet af året.
Der var følgende bemærkninger til beretningen:
Lena Vabø roste bestyrelsen for aktiviteterne og for informationsniveauet.
Jørgen Kragh efterlyste hjælp til nybegyndere / nye medlemmer f.eks. i form af orientering om bl.a. "etiske regler" ved deltagelse i stævner.
Flere syntes, det kunne være rart med sådan et kortfattet reglement, men bestyrelsen kan desværre ikke påtage sig at sammenskrive Køreforbundets reglement - og da reglementet bliver revideret næsten hvert år, vil det skulle følges op hele tiden. Det ville også være forskelligt, hvad de enkelte medlemmer synes er vigtigst. Bestyrelsen vil overveje at købe et reglement til foreningen, som de medlemmer, som er interesseret kan låne.
Beretningen blev godkendt

4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
Jørgen Lamborg gennemgik det reviderede regnskab, som var omdelt. Regnskabet for Påskestævne, Pløjestævne og Efterårsfest blev ligeledes gennemgået.
Der var følgende kommentar:
Jørgen Kragh syntes, det var urimeligt. at forplejning til pløjestævnet havde været så dyrt. Dette kunne imidlertid forklares med, at det i 2003 havde været nødvendigt at købe færdiglavet gule ærter fra Krebshuset. Jørgen Kragh lovede, at han skulle lave dem til pløjestævnet i 2004!
Kenneth Jørgensen spurgte, havde foreningen havde tænkt sig at bruge kapitalen til, da der jo ikke er nogen grund til at puge penge sammen. Kunne det evt. være en mulighed at lave en fast længerevarende lejeaftale med Jagtforeningen / Per Albiniussen. Ved at betale en lejeafgift kunne man bedre være bekendt at benytte banen oftere, f.eks. en fast dag om ugen.
Henrik Mikkelsen spurgte, om det ikke var muligt at få regnskabet sendt ud sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Der er visse problemer m.h.t. bankopgørelser, som først kommer midt i januar, men bestyrelsen vil prøve om det kan lade sig gøre næste år.
Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for år 2005.
Kontingentet på kr. 250 / år blev fastholdt for 2005.

6. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var formand Kirsten Jørgensen og bestyrelsesmedlemmerne Anders Høgh Hansen og Herluf Vestergård, suppleant Torben Jensen samt bilagskontrollør Hanne Jensen og suppleant for bilagskontrollør Pernille Hesselberg.
Efter valget er bestyrelsens sammensætning:

Formand: Kirsten Jørgensen,
Kyringegård, Kyringevej 107,
4296 Nyrup.
Tlf.: 57 80 30 06 / 61 76 03 93
Kasserer: Jørgen Lamborg,
Gærshøj, Gulagervej 6, Gulager,
4173 Fjenneslev.
Tlf.: 57 60 88 88 / 20 94 88 88
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jensen,
Sorøvej 47, Skovsø,
4200 Slagelse
Tlf.: 58 54 41 22 / 23 45 85 42
Bestyrelsesmedlem: Matilde Sørensen,
Gammelgang 8, 
4293 Dianalund.
Tlf.: 57 84 09 90
Bestyrelsesmedlem: Anders Høgh Hansen,
Juliedalsvej 3,
4180 Sorø
Tlf.: 57 80 60 91 / 22 17 94 53
Bestyrelsessuppleant: Torben Jensen,
Ostrupvej 15,
4295 Stenlille
Tlf.: 57 80 46 49
Bilagskontrollør: Pernille Hesselberg
Egerupvej 100, 
4230 Skælskør
Tlf.: 58 14 04 06
Suppleant for bilagskontrollør: Kenneth Jørgensen,
Kyringegård, Kyringevej 107
4296 Nyrup
Tlf.: 57 80 30 06

8. Aktivitetsforslag for det kommende år.
Der kom mange gode aktivitetsforslag, som bestyrelsen arbejder videre med, og en del af dem vil forhåbentlig dukke op på de kommende aktivitetsplaner.

9. Eventuelt.
Inge foreslog, at der til påskestævnet laves slikposer, som kan sælges fra pølsevognen. Dette overlades helt til "cafeteria-udvalget" (Inge og Esther).
Gitte Steen foreslog, at man inddrager medlemmerne mere ved stævner og arrangementer. Hun og Anne tilbød " ad hos hjælp".
Kenneth foreslog, at der blev etableret nogle faste udvalg: Påskestævne-udvalg, Pløjestævne-udvalg, Aktivitets-udvalg eller evt. et blad-udvalg.
Henning Holm mente, det ville være svært at administrere, så det skal nok være for et år ad gangen man melder sig. - Dette udelukker dog ikke ad hoc hjælpere.

Formanden afsluttede generalforsamling med at takke Herluf for hans indsats i bestyrelsen og bød velkommen til Tilde.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Med venlig hilsen
p.b.v.
Kirsten Jørgensen

Retur