Bromme Køreforening 

Medlemsinformation 

Arkiv for 2003

November 2003

Bromme Køreforening har i løbet af efteråret gennemført følgende arrangementer:

De 2 arrangementer i september med Jørgen Konge blev desværre aflyst. Det ene pga. sygdom hos hestene i De Kongelige Stald, det andet pga. problemer med kontakten med Jørgen Konge - han er en meget travl mand - men vi håber, at vi kan afvikle arrangementerne til foråret i stedet.

Den 28. september blev der holdt pløjestævne hos Poul Petersen, Havrebjerg ved Slagelse. Det blev et godt stævne med 11 pløjere og en del tilskuer - og vejret var der ikke noget i vejen med.

Den 19. oktober var der arrangeret løvfaldstur til Kilden. Der var 9 køretøjer, og det blev en rigtig god dag, hvor vejret var med os.

Den 20. oktober startede seletøjsyningen op igen. Vi er ikke så mange på holdet i år. Det er lidt ærgerligt for vi har det rigtig hyggeligt, og der kan sagtens blive plads til flere, selvom vi i år er blevet henvist til sløjdlokalet, som er noget mindre end det, vi plejer at være i.

Den 8. november blev der afholdt efterårsfest. Vi var ca. 40 deltagere, så der var god fyldt op i Anders' festsal, og vi havde en rigtig sjov aften med masser af god mad - og hvad dertil hører.

 

Glædelig jul og godt nytår til alle vore medlemmer

Maj 2003

Den aktivitet fra sidste periode som "fylder mest", var uden sammenligning påskestævnet, så det omtales først.
Endnu engang lykkedes det at gennemføre et vellykket påskestævne, og bestyrelsen vil derfor gerne hermed sige tak til dommere, til sponsorer, til lodsejere, der velvilligt har ladet os køre på deres ejendomme og til alle de mange hjælpere i marken, i cafeteriet/pølsevognen og i sekretariatet, der endnu engang har hjulpet os med at gennemføre dette kørestævne.
Også tak til kuskene, som alle deltog med godt humør og udvisning af god sportsånd.


En meget stor tak til vore sponsorer:
        RESTAURANT KREBSHUSET
        DLG
        SPAR TRELLEBORG, MUNKE BJERGBY AFD.
        ROSKILDE ANDEL, STORE MERLØSE
        TEGNER ALLAN WARIG
        SADELMAGER HANS JØRGEN HANSEN

Af øvrige aktiviteter skal nævnes seletøjssyning, som er afsluttet for denne gang. Der har vinteren igennem været det største deltagerantal indtil nu. Aktiviteten genoptages naturligvis til efteråret.
Besøg i Cirkus Arena, som ligesom sidste år trak mange deltagere.
2 gange fællestræning med keglekørsel på banen ved Jagtforeningens hus - hvoraf den ene gang "fløj væk" i en sandstorm.
Besøg i Discount Hesteudstyr - som har alt fra hovrensere til seler og vogne - med mulighed for at se på varerne og handle.

Og som den sidste aktivitet havde vi løvspringstur til Kilden, hvor ikke mindre end 9 køretøjer deltog. En rigtig god dag med det skønneste vejr.  Det er bare ærgerligt, st. skoven er nødt til at sætte bom for så mange af vejene, hvilket besværliggjorde turen noget.

Februar 2003

Endelig!!! er solen begyndt at skinne lidt engang imellem, og det er ved at være lidt længere lyst om aftenen, så nu kan vi begynde at kravle ud af vinterhiet igen. Det er dog blevet til et par arrangementer siden sidst.

Den 29. december 2002 holdt vi juleskovtur. Der var 3 vogne, men vi var da ca. 20. deltagere. Vejret var udmærket og det blev en hyggelig tur, som blev afsluttet med en frokost, som for de 2-benedes vedkommende foregik inden i varmen.

Seletøjsyningen startede op igen den 6. januar og kører på fuld kraft frem til den 31. marts som sidste gang vi tager sytøjet med.

Den 7. januar mødtes bestyrelserne for alle lokale klubber på Sjælland til aktivitetsplanmøde på Munke Bjergby Skole. Den samlede aktivitetsplan kommer i Køresporten, ligesom den kan ses på Bromme Køreforenings hjemmeside. Ring hvis du gerne vil have den tilsendt.)

Den 18. januar var afsat til instruktion i kørsel fra jorden. Det foregik i ridehuset på Drisdal under ledelse af instruktør Charlotte Madsen. Der var ca. 20 deltagere til at "øve sig" på Tages, Hannes og Jørgens heste, som dog ikke var særlig begejstrede for den  slags pjat. Dette arrangement kan muligvis gentages på et senere tidspunkt, hvis der er stemning for det.

Den 31. januar blev den årlige generalforsamling afholdt. Referat er udsendt til medlemmerne. Ligeledes er der udsendt en opdateret medlemsliste og propositioner til Påskestævnet. Hvis du ikke selv stiller op i konkurrencen opfordres du hermed til at melde dig som hjælper. Der er altid brug for Ún til.

En del medlemmer har ikke betalt kontingent for 2003, Hvis du ikke har gjort det endnu. og gerne fortsat vil være medlem af Bromme Køreforening, opfordres du hermed til at indbetale kontingentet hurtigst mulig.

 

Med venlig hilsen
p.b.v.
Kirsten Jørgensen

Retur