Bromme Køreforening 

Medlemsinformation 

Arkiv for 2002

December 2002

Bromme Køreforening har i løbet af efteråret gennemført nogle forskellige arrangementer.

D. 29. september blev der holdt pløjestævne hos Poul Pedersen ved Slagelse. Det blev et godt stævne med 10 pløjere og mange tilskuer - og fint vejr.

D. 20. oktober var der arrangeret løvfaldstur til Kilden. Der var kun tilmeldt et par stykker, men vi besluttede at køre turen alligevel, og det viste sig da også, at der faktisk kom flere til, så vi endte med at blive en pæn flok, hvor Anders vakte opsigt med sit Belgier-firspand.

D. 2. november holdt vi efterårsfest. Vi var ca. 25, som havde en hyggelig aften.

Og så er seletøjsyningen godt i gang. - Og vi er mange! Nogle mandage har vi været 20 mennesker, og det er da en fornøjelse at se den store interesse omkring denne aktivitet. Det er selvfølgelig ikke alle, der er aktive - hele tiden - men snakken går, og vi har det rigtig hyggeligt, så hvis nogle har lyst til at være med, er det bare at møde op.

Da flere allerede har spurgt, hvor og hvordan vi skal holde Påskestævne i 2003, kan vi hermed løfte sløret for, at der er indgået aftale med Kate og Per Albiniussen omkring brug af Husbjerggårds kørebane til nogle aktiviteter i det nye år, og brug af Husbjerggårds- og Jagtforeningens areal påskelørdag, så vi kan afholde Påskestævnet "som vi plejer". Dette er vi selvfølgelig meget glade for. Der vil komme mere om dette på generalforsamlingen den 31. januar.

Vi håber denne lille information har givet nogle flere af vore medlemmer lyst til at deltage i aktiviteterne i den kommende periode.

Hvis nogle har spørgsmål eller ideer til kommende aktiviteter, er I altid velkommen til at skrive eller ringe.

 

Glædelig jul og godt nytår til alle vore medlemmer.

 

August 2002

Bromme Køreforening har i løbet af sommeren haft 5 arrangementer på aktivitetsplanen, som alle er blevet gennemført – og det er da meget positivt !

D. 30. juni var vi ved Bromme Lillesø med 5 køretøjer. Vi havde en hyggelig dag med fint vejr. Hestene hyggede sig med det høje græs ved søen, mens vi andre nød den medbragte mad.

Udflugten til Nyvang med rundvisning i hestevognsudstillingen blev ligeledes afviklet i fint sommervejr og med 20 – 25 deltagere, som alle fik en god oplevelse.

D. 12. august var sat af til afprøvning af Jørgen Lamborgs dressurbane. Banen var upåklagelig, men af forskellige årsager var en del af medlemmerne mødt op uden hest og vogn. Men det er jo også fint, at man møder op for ”det sociale samværs” skyld – det er man altid velkommen til.

D. 26. august var der planlagt træningsaften i grusgraven. Grusgraven bærer præg af at være et arbejdssted, som forandrer sig fra gang til gang. Denne aften lignede det ikke meget en dressurbane, men mere en forhindringsbane med tungt løst sand, rundt om stenbunker og gennem vand, men det er jo heller ingen skade til at øve den slags kørsel. Desværre fik vi både regn og kraftigt tordenvejr i løbet af aftenen, så det blev en lidt blandet fornøjelse. 

Søndag d. 1. september kørtes orienteringskørsel i Bromme Plantage. Der var 9 vogne, der startede ud på den ca. 10 km lange rute, hvor der var udlagt 6 poster med spørgsmål af forskellig art og forskellig sværhedsgrad. Ved hjemkomsten til grusgraven ventede den sidste opgave, som var en ”køreteknisk opgave”, som alle klarede vældig flot. På hhv. 1. 2. og 3. pladsen kom Lena Vabø, Anne Larsen og Pernille Hesselberg. Den lidet eftertragtede ”taberpokal” gik til Herluf Vestergård, som desværre var kommet på afveje, og derfor havde fået strafpoint for at kigge på ”nødplanen”. Efter kørselen var det tid til at nyde både det gode vejr og den medbragte mad.

 

Juni 2002

Bromme køreforening har i foråret haft arrangeret løvspringstur til Kilden i Store Bøgeskov. Vi havde en hyggelig tur, men der kunne sagtens have været plads til flere. Til den slags arrangementer er man jo også altid velkommen til at ringe og melde sig til, selv om man ikke selv har mulighed for have hest og vogn med, da der næste altid vil være muligt  at få plads på vognene hos nogle andre - og vi har det faktisk rigtig hyggeligt! 
PRØV DET !

Vi afholdt distancekørsel i Fuglebjerg den 2. juni i meget flot vejr. Der deltog 7 køretøjer og et rytterhold. Turen var på 11 km, hvorefter deltagerne skulle kære tilbage ( ca. 8 km ) til Ponyklubben, hvor vi spiste den medbragte mad.
Vinderen af distancekørslen blev Jørgen Jensen - selv om vi prøvede at overbevise ham om, at det var hans 3 stopure, der viste forkert. Til gengæld delte han gavmildt ud af præmien ( en Gammel Dansk ).

Der har været afholdt 2 træningsaftener i grusgraven, Plantagevej 7. 
Den 1. aften var vejret flot, og alle fik trænet både lidt keglekørsel og lidt dressur, selvom det jo ikke er en perfekt dressurbane. Til gengæld var der gode muligheder for at træne hestene i at gå i vand, da der flere steder i grusgraven er store områder med fladvand.
Den 2. træningsaften  blev ingen succes, da regnen silede ned. og grusgraven var meget pladret og absolut ikke egnet til hestevognskørsel. De to, der var mødt frem med hest og vogn, besluttede da også at lade hestene forblive i traileren. 

Der blev den 18. juni afholdt informationsmøde i "Stiftelse Sorø Akademi". som ejer skovene her omkring. Meldingen fra skovfogeden var, at der er en del - selvfølgelig ikke nogle af vore medlemmer - som ikke overholder reglerne for ridning/kørsel i skovene, eller som rider/kærer uden at have indlæst "skovkort". Den slags kan meget nemt få konsekvenser i form af yderligere begrænsninger og det er jo ærgerligt, at nogle få skal ødelægge det for alle andre. Derfor vil vi gerne henstille til, at man som medlem af Bromme Køreforening fremstår som et godt eksempel og overholder reglerne og hvis man ikke kender reglerne, skal man bare ringe til "Stiftelsen Sorø Akademi" så får man dem tilsendt.
Vi vil stramme op omkring opkrævning af gebyr på 25 kr. til de arrangementer, hvor vi kærer i skovene. ( Dem, som har indlæst skovkort, bliver naturligvis ikke opkrævet yderligere. )

Hvis der er nogle, der går med tanker om at komme i gang med at pløje til efteråret, må I meget gerne ringe til Jørgen Jensen på telf.: 5854 4122. så vi kan få et indtryk af, hvor stor interessen er, og om vi evt. skal prøve at arrangere noget "begynder-pløje-undervisning" til efteråret. 
Er der nogen, der har et stykke jord, de evt. vil stille til rådighed, vil Jørgen også gerne vide det.

Med venlig hilsen
p.b.v.
Kirsten Jørgensen

Retur