Bromme Køreforening

 

Indkaldelse til generalforsamling i
Bromme Køreforening
fredag den 6. februar 2015 kl.: 19:00
Generalforsamlingen afholdes i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund i Rådssalen.


Dagsorden
1   Valg af dirigent
2   Valg af stemmeudvalg
3   Formanden aflægger beretning
4   Godkendelse af det reviderede regnskab
5   Fastsættelse af kontingent for 2016
6   Indkomne forslag
7   Valg af:     
     Bestyrelsesmedlem: Jørgen Lamborg,                  modtager ikke genvalg
     Bestyrelsesmedlem: Julie Schwartz,                      modtager genvalg
     Bestyrelsessuppleant: Therese Raffing,                modtager ikke genvalg
8   Aktivitetsforslag for det kommende år
9   Eventuelt

Husk, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formuleret skriftligt og skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 27. januar 2015.

For at have stemmeret skal kontingent kr. 300,00 for året 2015 være indbetalt på Bromme Køreforenings bankkonto i Sydbank: 0570 - 0000259306 senest den 27. januar 2012 eller betales til kassereren senest den  6. februar FØR generalforsamlingen starter.

Aftenen indledes med smørrebrød i Borgerhuses kantine kl.: 18:00 for dem, der har lyst. Uspecificeret smørrebrød á 22,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 5760 8888 /4218 8888 eller mail: jl@brommekoereforening.dk

Proportioner til påskestævnet 2015 vil være tilgængelige efter generalforsamlingen, hvorpå der åbnes for tilmelding.

 

Referat

Generalforsamling den 6. februar 2015

1. Valg af dirigent: Kirsten Jørgensen

2. Valg af stemmetæller : Julia Conradi og Kenneth Johansen

3. Formandens beretning:

Vi har i år sagt farvel til Jørgen Jensen. Jeg vil gerne bede alle rejse sig og i tavshed mindes ham.

Tak

I år afholder vi generalforsamlingen her i Dianalunds Borgerhuset.

Vi er blevet medlem af Borgerhusforeningen og kan derfor leje disse lokaler.

Kongsgaardens venner har forelagt os et kontraktforslag for det videre samarbejde. I denne kontrakt skulle foreningen garantere at køre kaperkørsel ved flere arrangementer på Kongsgaarden. Vi kunne ikke godkende de betingelser, hvorfor samarbejdet blev opsagt fra Kongsgaardens venner.

En gruppe kuske har efterfølgende indgået en aftale med Kongsgaardens venner om at køre kaperkørslen i privat regi.

En stor tak til Claus Rasmussen, der har lovet at være ansvarlig for aftalen. Vi håber, at andre kuske vil støtte op om aftalen, så vi stadig kan være på Kongsgaarden.

Bestyrelsen arbejder på at få en aftale med Kongsgaardens venner om prisen for at have vognene stående i laden.


2014 startede vi i januar med vor temaaften med et meget interessant foredrag om en hestevognstur med ”Carlsvognen” i Østeuropa, gennem Polen, Ukraine, og Rumænien. En spændende rejse.

Næste temaaften i februar var emnet ”Sporvejsmuseet på Skjoldnæsholm” , hvor Kaj Hansen og Torben Libstfortalte om Københavnske sporvogne, bl.a. ”Hønen”, som nu kører på Skjoldnæsholm.De fortalte og viste en masse billeder fra museet og fra udviklingen af sporvognsnettet. Deltagerne viste stor interesse og spørgelyst.

Vores generalforsamling i 2014blev afhold i Loen på Kongsgården.

Vor tredje temaaften i marts var med Kåre Johansen og fortæller om ”Købstæderne i Middelalderen”, bl. a. om Sorø by i middelalderen. En god og levende fortæller.

Vi fik afviklet et godt påskestævne med 16 deltagende kuske. Jeg vil gerne sige tak til vore altid villige hjælpere. Vi oplevede det usædvanlige, at der i klasse 50+ blev uddelt 3 1. pladsen i dressur, da 3 kuske have samme antal point og der blev uddelt 2. 1. pladser i keglekørslen til to kuske, der havde kørt uden at rive ned og på samme tid.

Vi siger tak til vore sponsorer:HC Venslev, Lærkegården Fodersalg ogKlindt Rideudstyr.

I slutningen af marts afsluttede vi voreslædersyning med socialt samvær med en fælles spisning i Naturbørnehuset i Vedde. Mange var mødt op og hyggede sig. En rigtig dejlig aften.

I sommerens løb har flere medlemmer mødtes på Kongsgården hver tirsdagsaften kl. 18:00 og kørt en dejlig tur i skoven. Der er altid mulighed for at køre med, enten med hest og vogn eller som passager på en af vognene. Denne aktivitet er også sikret i 2015.

Vor løvspringstur i maj startede fra Ingelise og Peer på Højbodalsvej i Stenlille. Turen gik forbi godset Bodal og ud i Åmosen. Den medbragte mad blev nydt i haven hos Ingelise og Peer, som vi takker for værtsskab på vor tur.

I 2014 deltog Bromme Køreforening i grundlovsarrangementet i Dianalund den 5. juni. Vi havde arrangeret en opvisning i keglekørsel på et græsareal bag det gamle rådhus. Forholdene var ikke ret gode. Vi fik dog kørt en god opvisning om formiddagen, men opvisningen om eftermiddagen måtte vi aflyse på grund af stærkt regnvejr. Det var kun Peter Grå, der gennemførte sin kaperkørsel.

TopCup-stævne i Nyvang blev igen i juli 2014 et godt stævne. Vi havde mange deltagere og et fint vejr til stævnet. Stævneudvalget havde sikret sig det rigtige antal hjælpere. Henning Kristensen havde tilrettelagt en god bane med nogle svære passager og mange gode elementer imellem portene.

 Vor orienteringtur i august blev gennemført i Broby Vesterskov og Sønderskov Syd med udgangspunkt fra Kongsgården.

Therese Raffing havde udarbejdet opgaverne til dette års orienteringstur. Egon Skov vandt konkurrencen, 2.pladsen delte Henning Kristensen og Erling Larsson.

I efteråret kunne Elly og Finn fejre guldbryllup. Vi vil endnu engang ønske Jer tillykke.

Tirsdagskørselen på Kongsgården bliver afsluttet i september med fælles spisning. Vi tændte for grillen og vi hyggede os med grillstegte kyllingestykker og pølse.Svellehuset var reserveret til en god aften

TopCup-finalen i september hos Sjællandske Sportskuske havde deltagelse af flere af foreningens medlemmer. Resultatet i finalekørslen blev, at Jørgen Høeg Andersen med 1-spand vandt i klasse A og Lena Vabø vandt i 2-spand. Tillykke begge to med den fine kørsel og 1. plads.

Der var mødt 11 deltagere op til vort pløjestævne i september hos Elly og Finn Jørgensen. Pløjeudvalget har skaffet både dommere og målerhold. Vinder af pløjestævnet blev Jan Blume og Keld Anholm og Birger Hansen på henholdsvis 2. og 3. plads. Tillykke med de fine præstationer. I år blev der bagefter pløjningen serveret både de gule ærter og svensk pølseret lavet af Bodil Nielsen og Majken Olsen. Vi siger tak til Elly og Finn for benyttelse af jorden og for huslys ved spisningen af de lækre retter samt til Bodil og Majken for maden.

Vor årlige løvfaldstur i oktober startede fra Gulagervej. Vi kørte gennem en smukt farvet skov, hvor vi mødte hjorte, cyklister og pludselig var vejen spærret af en stor militærlastbil. Med lidt besvær og i skridtgang kom vi dog forbi uden uheld. Efter turen blev den medbragte mad spist af tilfredse deltagere i laden, hvor der var dækket op til alle.

Temaaften i starten af november blev afholdt på Kongsgaarden, hvor Lars Ørlund kom og fortalte om sit spændende liv med at leve sit liv, bl.a. som ranger i Afrika, Vi fik en meget fornøjelig aften og fik mange sjove fortællinger af denne tidligere formand for Eventyrenes Klub. Det var ikke småting, han havde oplevet.

 I november afviklede vi vort indendørsstævne hos Møllebakkens Rideklub på Thysbjerg Ridecenter i Vemmelev. I år blev der forsøgt med en lidt anderledes konkurrenceform.

Vi gennemført en dressurkonkurrence og en derbykonkurrence.

I derbykonkurrencen er keglebanen og maratonbanen samlet i en bane. Det var en udfordring at få bygget denne bane, men Henning Kristensen løste det på en perfekt måde.

Der var 18 deltager til dressurstævnet, hvoraf flere også deltog i derbykonkurrencen, som havde 17 deltagere.

De deltagende kuske og grooms fik afviklet en god og fair konkurrence i en god kammeratlig stemning. I derby-konkurrencen var der indlagt en konkurrence Klint Maraton Cup om ”den gode maratonkørsel”. Vi vil hermed takke dommerne og hjælperne for deres deltagelse i afviklingen af stævnet samt takke Thysbjerg Ridecenter for husly.

Årets sidste arrangement var den traditionelle juletur. I år styrede Therese os gennem skoven, således at vi kunne holde en velfortjent pause med udsigt over Kilden i Store Bøgeskov. Efter køreturen havde og Therese lavet en grydefuld kartoffel/porresuppe. Det var dejligt at få dette varme måltid efter den kolde tur i skoven.

Bromme Køreforening er i 2014 blevet godkendt som en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven. Vi kan takke vort medlemskab af Sorø Sportsråd for herigemmen at få hjælp til at få kontakt til de rette kommunale myndigheder.Godkendelsen betyder, at vi nu er berettiget til kommunalt tilskud og til at få anvist lokaler og areal til vore aktiviteter. Da dette vil koste penge kan der god gå lidt tid før kommunen kan anvise dette til os. Vi er også berettiget til et medlemstilskud. På nuværende tidpunkt er det til medlemmer under 25 år. Da vi har et familiemedlemskab her i foreningen er der vigtig at vi får kendskab til alle medlemmer af de enkelte husstande, også alle over 25 år. Tilskuddet kan evt. ændres således at andre aldersgruppe bliver tilskudsberettiget. Vi vedlagde et skema i vor seneste medlemsblad, som I venligst bedes returnere til bestyrelsen. De sidste skemaer beder vi om, at I aflevere til Majken.

 

I samarbejde med Sorø Sportsråd har bestyrelsen overfor kommunen udpeget et eventuelt aktivitetscenter for Bromme Køreforening. Den gamle boldbane bag Naturbørnehaven i Vedde kunne blive et sted, hvor vi kunne have en dressurbane, brugskørselsøvelser og permanente maratonforhindringer.

Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget.

Bestyrelsen har udarbejdet aktivitetsplan for hele 2015, så det er muligt for kuskene at planlægge egne aktiviteter i god tid.

Jeg vil slutte af med en stor tak alle vore hjælpere og til de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt til udvalgsmedlemmerne for den store indsat i år.

Jeg vil også sige tak til alle de kuske, der har deltaget i vore arrangementer. Det er altid dejligt, at der er mange deltagere. Der er sjovere at arrangere tingene, og alle får en større glæde ved at deltage.

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab:

 Regnskab blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent i 2016: 300 kr.

6. Indkommende forslag:

 Der er ikke kommet nogen forslag.

7. valg af:

Bestyrelsesmedlem: Lene Damtoft

Bestyrelsesmedlem: Julie Schwarts

Bestyrelsessuppleant: Pernille Rasmussen

 
8. Aktivitetsforslag for det kommende år:

 Der er jubilæums år på Gørlev kræmmer og hestemarked, vi kan prøve at  arbejde videre på, at der kunne være kuske, der er friske på en lille opvisning, hvis det er muligt, at samle folk eller være med i opvisningen gennem byen.

Vi skal huske, at skrive på FB, at der er mulighed for køb / salg / bytte af seletøj ved påskestævnet. Så ligger folk inde med seler eller andet udstyr, har de mulighed for at tage det med.

Lone Wunsch foreslår: Henrik Koier kommer  og fortæller om vogne, samt deres historie, ved en af vores temaaftener.

Julia Conradi foreslår: En tema aften om, de forskellige forspændinger:

1. spand, 2 spand, 4 spand........

9. Eventuelt: 

Vi skal være bedre, til at melde ud til medlemmerne, at ALLE må køre med Bromme Køreforenings vogne, da det er medlemmerne vogne.

Der var en rigtig god dialog, angående det måske, kommende område i Munke- Bjergby.