Bromme Køreforening

 

Indkaldelse til generalforsamling i
Bromme Køreforening
fredag den 21. februar 2014 kl.: 19:00
Generalforsamlingen afholdes på Kongsgården, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø.

Dagsorden
1  Valg af dirigent
2   Valg af stemmeudvalg
3   Formanden aflægger beretning
4   Godkendelse af det reviderede regnskab
5   Fastsættelse af kontingent for 2015
6   Indkomne forslag
7   Valg af:     
     Bestyrelsesmedlem: Majken Olsen modtager genvalg
     Bestyrelsesmedlem: Henning Kristensen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Anker Nielsen modtager genvalg
Bilagskontrollør: Kenneth Jørgensen
Bilagskontrollør: Kenneth Johansen
     Udvalgsmedlemmer
Brugskørselsudvalg: Peter Grå Nielsen modtager genvalg
vakant
Stævneudvalg: Peter Grå Nielsen modtager genvalg
vakant
Bladudvalg: Gitte Steen modtager genvalg
8   Aktivitetsforslag for det kommende år
9   Eventuelt

Husk, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formuleret skriftligt og skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 11. februar 2014.

For at have stemmeret skal kontingent kr. 300,00 for året 2014 være indbetalt på Bromme Køreforenings bank konto i Sydbank: 0570 - 0000259306 senest den 12. februar 2014 eller betalt til kassereren senest den  21. februar FØR generalforsamlingen starter.

Aftenen indledes med smørrebrød kl.: 18:00 for dem, der har lyst. Uspecificeret smørrebrød á 22,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 5760 8888 /4218 8888 eller mail: jl@brommekoereforening.dk senest den 14. februar 2014.

Proportioner til påskestævnet 2014 vil være tilgængelige efter generalforsamlingen, hvorpå der åbnes for tilmelding.

 

Referat fra generalforsamlingen d. 21. februar 2014.

 1. Valg af dirigent: Per Friborg

2. Valg af stemmetæller: Julie Conradi og Keld Anholm

3. formandens beretning:

I lighed med sidste på bliver foreningens generalforsamling afholdt her på Kongsgården i Vester Broby.

Vi har haft en godt år med mange aktiviteter, og der har været en god tilslutning til vore arrangementer. Det har selvfølgelig også givet en stort arbejde til bestyrelsen og udvalgene.

Vort påskestævne måtte vi desværre aflyse sidste år på grund af frost vejr og isglatte veje i skoven. Det var ikke forsvarligt at køre på skovvejen og banerne. Hele stævne var planlagt og der var mange tilmeldinger. Men vejret kunne vi ikke styre.

Lædersyningen har haft en meget stor tilslutning i 2013, både til det ugentlige møde i Naturbørnehuset i Vedde samt til vor to arrangementer med spisninger, som var juleafslutningen og sæsonafslutningen.

Vi har kørt vor løvspringstur fra parkeringspladen i Søskoven ved hovedvejen. Vi kom en dejlig tur gennem Sønderskoven ved Sorø. Majken kørte forrest og guidede os til en god oplevelse. Vi holdt et hvil i skoven, hvor vi fik en lille en til halsen og en hel del snak. Derefter kørte vi tilbage til parkeringspladen, hvor vi spiste vor medbragte mad ved et af bordene eller på vognene.                                  

Groomtræning blev gennemført i år. Vi fik en aftale med DKS, at vi kunne benytte banerne ved Dorthealyst. Udo Buchwald var mødt op med sin ATW og en hestevogn. Først orienterede Udo os om det arbejdet, som en groom skal udføre under konkurrence og vigtigheden af den rigtige placering på vognen. Vi fik lejlighed til at prøve at groome gennem en forhindring med toppe på flad mark og derefter gennem to faste forhindringer. Der var 9 gromms, der fik øvet sig i rigtigt groomarbejde og mange tilskuer, der fik glæde af at set kørslen med de forskellige grooms.

Topcupstævne på Nyvang blev en succes. Der var mødt 31 ekvipager op til stævnet fordelt i 6 forskellige klasse. Vi havde solskin hele dagen og der var rigtig mange tilskuer til stævnet, der nød synet af den flotte kørsel.

Brugskørselsudvalget og bestyrelsen havde besluttet at aflyse brugskørselsstævne i august. Der har ikke været interesse blandt vore brugskørselskuske i at deltage i stævnet i år

Vor løvfaldstur startede fra Gulagervej 6 og turen gik gennem Sønderskov og blev guidet af peter Grå. Vi kørte kl.: 10:30 og efter turen spise vi den medbragte med i laden med godt stemning..
Vor orienteringstur udgik fra Kongsgården i Vester Broby, Der var 6 deltagende kuske med flere passagerer på hver vogn. Vi startede i dejlig vejr, men de sidste vogne oplevede et voldsomt regnvejr inden de kom tilbage til Kongsgården. Alle var dog glade for turen. Julie Schwartz havde lavet alle opgaverne, som gav kuske og passagerer noget at tænke på. Efter turen blev den medbragte mad spist i Svellehuset. Vinderen blev Peter Grå Nielsen og Jørgen Rasmussen fik den flotte vandrepokal.

 

Årets pløjestævne blev afholdt hos Elly og Finn Jørgensen. Der deltog 15 pløjere. Pløjeudvalget havde lavet et stort arbejde med at tilrettelægge stævnet og finde dommere og hjælpere til målerhold samt sørge for bespisning af pløjerne og hjælperne. Elly og Finn havde gjort laden klar til den efterfølgende spisning af de gule ærter
I år oplevede vi, at der også kunne pløjes med en-spand, idet Steffen Hansen møde op for at deltage i konkurrencen. Han gennemførte sin første pløjestævne med formiddagens pløjning. Han måtte dog erkende, at hesten endnu ikke havde kondition til at gennemføre et helt pløjestævne, så han undlod at pløje om eftermiddagen. Et godt eksempel på horsmannship.

En stor tak til alle for et vellykket arrangement. Også en stor tak til Elly og Finn, fordi de ville lægge jord og lokale til arrangementet.
Vi har haft en god sommersæson med ride- og køretræning hos Majken på Pedersborg Huse med mange på deltagerlisten.

Vi fortsatte vintersæsonen indendørs på Lyng Ridecenter, Lange Lyng 6, Sorø. Den første aften viste, at der var gode forhold for kørsel. Lotte og Brian bød os velkommen. Vi har gennemført flere træningsaftener med god tilmelding.

Vi afviklede vort indendørsstævne i november hos Møllebakkens Rideklub på Thysbjerg Ridecenter i Vemmelev. Der var 19 deltager til stævnet. De deltagende kuske og grooms fik afviklet en god og fair konkurrence i en god stemning. Vi vil her igen takke dommerne og hjælperne for deres deltagelse i afviklingen af stævnet.

Temaaftenen 1. mandag i november var med Jørgen Mogensen, der kommer og fortalte om tørvegravningen i Åmosen og havde flere forskellige spændende historier herfra.

Kalenderårets sidste arrangement var den traditionelle juletur. I år styrede Therese Raffing os gennem en spændende tur i skoven og vi holdt en velfortjent pause med udsigt over Kilden i Store Bøgeskov. Efter køreturen spiste vi den suppe, som Majken og Therese havde lavet. Det var dejligt at få dette varme måltid efter turen i skoven.

 

2014 startede vi med vor temaaften i januar med et meget interessant foredrag af Hans Erik Rasmussen, der fortalte om en tur med hestevogn med to-spand fjordheste ”Carlsvognen” i Østeuropa, gennem Polen, Ukraine, og Rumænien. En spændende rejse fra en fremmet kultur og med mange overraskende oplevelser.

Temaaftener i februar var med Kaj Hansen og Torben Libst over emnet Sporvejsmuseet på Skjoldnæsholm og Københavnske sporvogne. Der var en stor spørgelyst til vore foredragsholdere, og vi fik vist mange fine billeder af hestesporvogne og hesteomnibusser. Kuskene Henrik Mikkelsen og Keld Anholm har kørt med hestesporvognene og hesteomnibusserne og deltog aktiv i aftenens debat.

Bestyrelsen har udarbejdet aktivitetsplan for hele 2014, så det er muligt kuskene at planlægge sine egne aktiviteter i god tid

Jeg vil slutte af med en stor tak alle vore hjælpere og til de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt til udvalgsmedlemmerne for den store indsat i år.

Jeg vil også sige tak til alle de kuske, der har deltaget i vore arrangementer. Det er altid dejligt at der er mange deltagere. Der er sjovere at arrangere tingene og alle får en større glæde ved at deltage.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab:  regnskabet blev godkendt uden anmærkninger

5.  Fastsættelse  af kontingent 2015:  300 kr.

 6. Indkomne forslag : Ingen

7. Valg af:

Bestyrelsesmedlem: Majken Olsen genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Henning Kristensen  genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Anker Nielsen    genvalgt

Bilagskontrollør: Kenneth Jørgensen     genvalgt

Bilagskontrollør: Kenneth Johansen    genvalgt

Udvalgsmedlemmer:

Brugskørselsudvalget:

Peter Grå Nielsen            genvalgt

Steffen Hansen              bliver valgt

 Stævneudvalget:

Peter Grå Nielsen    genvalgt

Pernille Rasmussen   bliver valgt

 Bladudvalget:

Gitte Steen      genvalgt

 

8. Aktivitetsforslag for det kommende år:

Er der interesse for de her kommende tema aftener ?

Anker foreslår Karl Bringgård, han kan komme og fortælle om Kongsgården.

Keld synes det er meget fint, det er hver den 1. i hver måned. Vi skal prøve at annoncer noget mere om det, så der kommer nogen flere……

 

Julie Conradi foreslår, vi tager rundt på nogle stald besøg, for at se hvordan, de forskellige kuske gør…..

Julie Conradi: eventuelt en der kan fortælle, om de forskellige heste racer og deres fortrin.

Pia foreslår, en der ved en masse om seler og de forskellige for spændinger…..

Claus: Eventuelt besøge Henning Svendsen ( her en masse vogne)

Gitte: En foredragsholder, der ved en masse om heste og deres brug i gamle dage….

Claus: En aften med gamle billeder

Julie: En der ved en masse om hove…..

Torben: Keld og Henrik kan fortælle om teater og deres oplevelser med diverse….

 

9. Eventuelt:

Henrik Mikkelsen: der er en invitation fra pløjeudvalget 16. marts på Tårnborg forsamlingshus.

Jørgen vil gerne overrække Ilse og Benny Frandsen en kurv ( årets hjælper), da de altid er meget hjælpsomme og er til stort set alle vores arrangementer. De er desværre ikke kommet i dag, men han vil sørge for de for den så hurtigt om det er muligt….:-)