Bromme Køreforening

Indkaldelse til generalforsamling i
Bromme Køreforening
fredag den 22. februar 2013 kl.: 19:00
Generalforsamlingen afholdes på Kongsgården,
Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø.


Dagsorden
1   Valg af dirigent
2   Valg af stemmeudvalg
3   Formanden aflægger beretning
4   Godkendelse af det reviderede regnskab
5   Fastsættelse af kontingent for 2014
6   Indkomne forslag
7   Valg af:     
     Bestyrelsesmedlem: Jørgen Lamborg,                  modtager genvalg
     Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jensen,                       modtager ikke genvalg
     Bestyrelsesmedlem: Susan Andersen,                   modtager ikke genvalg
     Suppleant for bilagskontrollant:                            vakant
     Udvalgsmedlemmer
       Brugskørselsudvalg:
       Stævneudvalg:
       Bladudvalg:
8   Aktivitetsforslag for det kommende år
9   Eventuelt

Husk, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formuleret skriftligt og skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 12. februar 2011.

For at have stemmeret skal kontingent for året 2013 være indbetalt på Bromme Køreforenings bank konto i Sydbank: 0570 - 0000259306 senest den 12. februar 2012 eller betalt til kassereren senest den  22. februar FØR generalforsamlingen starter.

Aftenen indledes med smørrebrød kl.: 18:00 for dem, der har lyst. Uspecificeret smørrebrød á 20,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 5760 8888 /4218 8888 eller mail: jl@brommekoereforening.dk

Proportioner til påskestævnet 2013 vil være tilgængelige efter generalforsamlingen, hvorpå der åbnes for tilmelding.

 

 

Referat for generalforsamlingen i Bromme Køreforening d. 22. februar 2013

 

1. valg af dirigent: Kirsten Jørgensen bliver valgt

2. Valg af 2 stemme tæller: Julia Conradi og Lena Vabø

3. formandens beretning

Køreforeningen har mistet to medlemmer i års løb, idet Kaj Pedersen dødede den 27. februar og Henning Holm den 12. maj. Det tidligere medlem Tage Petersen dødede den 20. december. Vil I rejse jer op og  mindes dem.  Tak. Jørgen Jensen er fraværende pga. sygdom, han er på hospitalet. 

Foreningens generalforsamling blev sidste år afholdt på Kongsgården i Vester Broby. Der var stemning for at benytte Kongsgården til flere arrangementer.

Påskestævnet: Bestyrelsen vedtog at aflyse stævnet, da vi kun have 13 tilmeldte kuske.

Vi har afholdt en temaaften med Udo Buchwald. Her fik vi vist og fortalt, hvor vigtig det arbejde, som bliver udført af vor groom, er. Billederne viste tydeligt, hvor vigtig det er, at groomen står rigtig og aktivt lægger sig vægt rigtigt under kørslen. Det var en meget lærerig aften. I år arrangerer vi en træningsdag den 19. maj, Pinsedag.

Peer Friborg fortalte om Sheik Malik Atar Mohammed Khan. Peer har som pilot fløjet meget i Pakistan for FN og Røde Kors. Derved lærte han Sheik Malik at kende. Peer viste billeder fra sine besøg hos Sheiken i Pakistan og fra Sheikens besøg i Danmark. Vi fik et indblik i en fremmed kultur og i situationen i landet.

Lædersyning har haft stor tilslutning hele sæsonen og ved vor fællesspisning samles vi med en god bid mad og hyggesnak. 

Brugskørslen startet på Kirkebakkegården. Vi kørte træning i mosen på Tangagervej og efter træningen er vi tilbage til kaffebord og hyggelig snak. Brugskørslen fra Kirkebakkegård er afsluttet tirsdag den 18. september med en skovtur og efterfølgende kaffe og lagkage. Lokalerne blev ved sæsonafslutningen udlejet til anden side, så i år har vi fået en aftale med Kongsgården om at køre her.

Vor keglekørselstræning på Pedersborg Huse 11 forløber planmæssig hver anden torsdag i uger med ulige nummer. Der bliver opsat en bane så alle er velkommen til træningen og en hyggelig snak.

Køreinstruktionen med Kurt Klindt var hver anden torsdag i uger med lige nummer møder kuskene op efter de tildelte tider. Kurt Klindt vejleder og underviser i kørslen og giver gode råd.

Der var god tilslutning til vor forårstur fra Kongsgården i Vester Broby. Turen gennem den forårssmykkede skov og den efterfølgende frokost var en stor succes.

I Andelslandsbyen Nyvang har vi igen i år afholdt en afdeling af TopCuppen. Der var stor deltagelse, idet 31 kuske havde tilmeldt sig og  mødte op til denne dejlige dag i gode omgivelser og godt vejr. 

Brugskørselstævnet blev afholdt sammen med Sjællandske Sportskuske på Juellund i forbindelse med Power Horse og  –Pony stævnet den 11. august, det gav flere deltagere og flere tilskuer. Vi skal  dog blive bedre til at orientere om konkurrencen.

Til orienteringstur fra Kongsgården i Vester Broby var god tilslutning, og en dejlig dag med højt solskin og tilfredse kuske, der kørte af sted til Broby Vester skov og Sønderskov. 

Igen i år fik vi afviklet vort pløjestævne i godt vejr og med rigtig mange deltagende pløjere. Pløjeudvalget havde gjort et godt stykke arbejde med at skaffe 4 dommere og 4 målehold til stævnet. Bodil Nielsen og Majken Olsen havde lavet de gule ærter med tilbehør, så alle traditioner blev fulgt til alles tilfredshed. Der blev vist en højt niveau ved pløjningen af alle de deltagende pløjere. Tak til Finn og Elly.

Løvfaldsturen til Kilden blev gennemført med ganske få deltagere. Der blev spændt for hos Finn Jørgensen og hos Therese Raffing. De deltagende kuske havde en god tur og vil gerne opfordre til større tilmelding næste gang, der bliver arrangeret fælles skovtur.

Bromme Køreforening har arrangeret indendørsstævne på Thysbjerg Ridecenter i Vemmelev. Vi havde 22 deltagere opdelt i 4 klasser. Dressurkørslen blev gennemført om formiddagen og efter frokostpausen blev keglekørslen og maratonkørslen gennemført. Vi havde en god dag trods et enkelt uheld.

Vor mandagsmøder med socialt samvær og lædersyning er startet op i oktober og fortsætter frem til marts måned. Vi har et stort fremmøder på disse aftener, men der er plads til flere, alle er velkomne og så kan vi lære hinanden bedre at kende. 

Den første temaaften mandag den 4. november blev afholdt på Kongsgården i Svellehuset og vi hørte vi om Kranio Sakral Terapi. Der kom mange interesserede tilhørere. Det var dejligt at vores valgte tema havde interesse.  Den anden temaaften i januar havde vi besøg af Vibeke Sødring Elbrønd. Som er kiropraktiker. Igen havde vi enn god aften.

Undervisningen med Kurt Klindt blev aflyst her i vinterens løb, da der ikke var tilslutning nok.

Vor næste fælles juleskovturen udgik fra Therese Raffing, Gyrstingevej 120B, Ringsted blev et tilløbsstykke. Der blev serveret  en dejlig suppe og der blev hygget efter turen. Bestyrelsen har udarbejdet en aktivitets plan for 2013, således at det skulle blive lettere at planlægge sin deltagelse i de kommende aktiviteter. Planen kan ses på hjemmesiden. Sorø Sportsråd har holdt fire møder i løbet af året. Brommes ønske om en egen bane i Sorø Kommune stå på den fælles ønskeseddel, men da kommunen ikke har penge nok kan det tage tid før vor ønske bliver opfyldt. Vi øget samarbejdet med Kongsgården, men vil afholde vort påskestævne ved Jagtforeningens Hus og hos Per Albiniussen. Der blev udsendt en spørgeskema til medlemmerne af de sjællandske køreforeninger i foråret. Skemaerne er bearbejde og et kortfattet referat blev fremlagt. I år har Bromme Køreforening fået sin Face Book side, så I kan blive venner med siden og få nyttige oplysninger. I år har vi også udsendt mails hver gang hjemmesiden er blevet opdateret og ved specealarrangementer. Vi håber, at I har været tilfredse med den nye kommunikationsform. Husk at opdater jeres mailadresser så denne aktivitet kan fortsætte.

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i året løb.

4. Majken fremlægger regnskabet og det bliver godkendt

5. Fastsættelse af kontingent : Kontingentet for bliver på 300 kr.

6. Valg af bestyrelses medlemmer: der skal vælges 2 til bestyrelsen og 1 suppleant.

Jørgen Jensen ønsker ikke genvalg

Jørgen Lamborg ønsker genvalg.

Jørgen Lamborg takker Jørgen Jensen (han er desværre ikke tilstede, men Esther tager i mod blomster og gavekort) for sine mange år i bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår Julie Schwartz og Therese Raffing  som suppleant.

De ønsker begge 2 at blive valgt ind og de bliver valgt ind.

Derefter er bestyrelsen:

Anker Nielsen          Majken Olsen                Jørgen Lamborg

Henning Kristensen      Julie Schwartz  og suppleant: Therese Raffing

Valg af bilags suppleant: Torben Jensen

Udvalgs medlemmer.

Brugskørsels udvalg: Peter grå, Henning Kristensen og  Anker Nielsen

Stævne udvalget: peter grå og Jørgen Lamborg og Julie Schwartz

Blad udvalget: Gitte sten og Majken Olsen

Aktiviteter i år: Lena ønsker undervisning forsætter med Kurt klindt.

Gitte Steen ønsker agility, hvis det er muligt, bestyrelsen arbejder videre med det.

Julie Conradi ønsker et kursus, hvor man lære grunduddannelsen at sele heste op og hvad betydningen er for korrekt forspænding .

Ingelise ønsker en tur i Åmosen og så vil der være kaffe efter turen J

Julie ønsker de gamle blade på hjemmesiden.

Der bliver diskuteret en del frem og tilbage angående bladet og facebook, er der behov for bladet eller skal det stille og roligt udfases…….der er rigtig mange gode forslag.

Der er sendt et stykke papir rundt og ønsker man ikke bladet med posten men på mail/ hjemmesiden kan man skrive sig på.