Bromme Køreforening

 

Generalforsamling 2008

 Beretning 

Medlemstallet for Bromme Køreforening er nu medlemmer og det er stadig rigtig flot.

Men vi har faktisk også haft 18 programsatte arrangementer, som Bromme Køreforening har stået for, og derudover har der været brugskørselstræning en hel masse gange hjemme hos Kaj, selvarrangerede træningsdage i ridehuset i Haverup + selvfølgelig de alm. mandags-seletøjssyningsaftener, så det synes jeg også godt vi kan være stolte af.

 Årets programsatte arrangementer har været

 ·         Påskestævnet i april måned. Blev afviklet og forløb lige så godt som det plejer, og det vil det jo nok også blive igen i år, men det skal jeg ikke komme mere ind på her. Propositionerne til dette års påskestævne er klar, men I får ikke lov at få dem før efter generalforsamlingen – lige som vi plejer !

·         Løvspringstur til Kilden

·         Og så blev der jo på generalforsamlingen sidste år nedsat et brugskørselsudvalg, og dette udvalg har virkelig haft gang i den, så der blev indledt med en introduktionsdag under ledelse af Stein fra Fyns Køreselskab, Stein er lidt af en ildsjæl indenfor brugskørsel, og er Nordisk mester vist nok flere gange.
Derefter har der været holdt træningaftener hjemme hos Kaj stort set hver mandag sommeren igennem. Så det har virkelig været et hit, og jeg har da også hørt, at de allerede er begyndt at snakke om, hvornår de kan begynde igen.

·         Brugskørselen sluttede med et stævne på Nyvang d. 29-30. september. Godt gået af brugskørselsudvalget.

·         3 gange har der været afholdt keglekørselstræning på banen her ved Jagthytten i løbet af sommeren.

·         Efteråret er også pløjetid. Og Brommes pløjestævne blev som sædvanlig afviklet hos Kirsten og Poul Pedersen i Havrebjerg. Dette er desværre slut nu, da de har solgt ejendommen og er flyttet, men jeg er sikker på, at Jørgen nok skal finde et andet egnet sted til det næste pløjestævne.

·         Så har vi også afholdt løvfaldstur. Det er jo også en af de tilbagevendende traditioner, som trækker mange deltagere. At netop denne løvfaldstur skulle få en lidt uheldig udgang skal vi nok ikke komme nærmere ind på her.

·         Som aftalt på generalforsamlingen sidste år, har vi prøvet at udvide seletøjssyningen til også at omfatte temaaftener den 1. mandag i hver måned. 1. temaaften løb a stabelen d. 5. november, hvor dyreværnsinspektør Jens Svenningsen fortalte om den nye hestelov.

·         December måneds temaaften var en filmaften med film fra Pony VM sidste sommer.

·         Januar havde vi besøg af dyrlæge Karen Lund fra Hestedoktoren som fortalte og viste billeder over emnet skader og alm. forekommende hestesygdomme, og hvad kan/skal vi gøre ved dem. Der blev aflivet en del gamle myter, og det syntes jeg var ret interessant.

·         Februar kom en af de garvede konkurrencekuske Arnild Arp og fortalte om stævne-forberedelse. Det er jo ganske aktuelt nu, hvor stævnesæsonen står for døren.
Alle disse 4 temaaftener har været rigtig godt besøgt – som regel mange flere end vi havde forventet, men det er absolut kun positivt, og det er da hver gang lykkedes at finde siddepladser og kaffe og kage til alle, og jeg skal lige her huske at sige tak til vores flinke kagebagende medlemmer. Der er nu ikke noget som hjemmebagt kage !!!

·         Der har også været gang i indendørs træningen. Oprindelig var der kun 2 søndage afsat i kalenderen hvor vi kunne leje os ind i ridehuset i Haverup. Men det har grebet om sig, så det har næsten været hver søndag Brommes medlemmer har okkuperet ridehuset, og hvor nogle bare har trænet for sig selv og andre har fået undervisning af Bjarne. Det er jo dejligt at se, hvordan sådan et arrangement kan få entusiasmen frem hos kuskene og der så er nogen der tager initiativ til at arrangere noget ud over aktivitetsplanen. Det er derfor også fortsat på aktivitetsplanen, men det er Jørgen der har kontakten til ham der har ridehuset, og ham der styrer hvilke søndage vi kan være der.

·         Der blev ikke afholdt nogen efterårsfest i 2007, men der var til gengæld stort fremmøde, da der blev holdt juleafslutning mandag d. 17. december.  

·         Nytårsskovtur blev det også til. Vejret var lidt barsk, men Finn og Elly gav efterfølgende husly til madpakkespisningen.

·         Denne aktivitetsgennemgang slutter med fastelavnskørselen d. 3. februar. Jeg har glemt at spørge, hvor mange der var med, men jeg ved, at det sluttede med madpakkespisning hos Erik og Lotte.

      Desværre måtte vi undlade at afholde indendørsstævne, som vi jo ellers havde planlagt. Men det er jo nogen gange svært, at få kalenderen til at gå op i en højere enhed, når man er afhængig af, at skulle låne et ridehus og samtidig ikke må kolidere med de andre foreningers arrangementer. Derfor blev vi nødt til at droppe det.

 

Topcup-stævner blev der på sjælland afholdt 7 af. De 2 af dem var fælles-arrangementer dvs. Bromme var forpligtet til at stille med nogle hjælpere, og det gik også godt nok, men selv at afholde en top-cup turnering synes vi ikke vi kan – først og fremmest fordi vi ikke har faciliteterne til det. Det kræver en ordentlig bane – den vi bruger til Påskestævnet er altså for ringe, og dressurbanen her oppe holder ikke målene. Dvs. vi skal ud og finde andre steder, og det er altså ikke så nemt, for det fylder rigtig meget – og det kræver i hvert fald en kæmpe parkeringsplads. Så dem som vil køre top-cup kan bare melde til til de andre afdelinger, og dem som gerne vil hjælpe ved top-cup er mere end velkomne til at melde sig til det – der er altid brug for det.

 

I øvrigt tak til alle jer, som er så flinke til at hjælpe ved alle vore forskellige arrangementer. Det er absolut nødvendigt med hjælpere, når vi skal afvikle både konkurrencer og træninger, for ellers kan det bare ikke lade sig gøre. Men derfor har vi jo stadig brug for flere hjælpere til stævnerne, så hermed en opfordring til, at man melder sig som hjælper, hvis man har tid og lyst. Der er mange forskellige typer opgaver, så der er brug for alle !

 

Vi har jo hvert år fået et beløb fra Bank Trelleborg – den gamle Munke-Bjergby/Bromme sparekasses puljemidler – De sidste år har vi fået 5000 kr. og det er lo dejligt at få. Vi skal når vi søger om dem sige hvad vi vil bruge pengene til, og sidste år blev de brugt til nye bogstaver og hjørnemarkeringer på dressurbanen + nogle nye tønder til en forhindring. I 2008 har vi også fået 5000 kr. og dem har vi sagt, at vi vil bruge til en maratonforhindring, så det håber vi kan komme til at passe.

 

Sidste år blev det vedtaget, at vores medlemskab skulle ændres til familiemedlemsskab, og vi skulle have oplyst fødselsdato for alle medlemmer. Det gik også meget godt, de fleste var hurtige til at sende oplysningerne retur, men ….. det hjalp bare alt sammen ikke noget, for det viser sig, at i vores kommune er reglerne sådan, at for at kunne søge tilskud, skal der være sendt en opkrævning til hvert enkelt medlem, og det er så kun dem under 25 man kan få tilskud til, så her gælder det med familien altså ikke. Jeg må jo sige, at det er bestyrelsens (eller mit) forarbejde, der ikke har været godt nok – det var bare som vi havde hørt de havde gjort i SOK, men i deres kommune har man åbenbart andre regler. Så det kan vi faktisk ikke rigtig bruge til noget.

 

Der har heller ikke rigtig været held i et andet projekt, vi har haft gang i. I 2007, da vi mente den nye kommunestruktur var på plads, sendte jeg et pænt brev med en opfordring til et møde, og med en ansøgning til Sorø Kommune om lån/leje af arealer til foreningen. Men der kom et brev tilbage, hvor de bare skrev, at de desværre ikke havde egnede arealer til det formål. Slut.

Så nu må jo så være op til den nye bestyrelse, om man vil tage kampen op, og forsøge at få dem i tale og overveje situationen igen.

 

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke for den tillid man i foreningen har vist mig som formand. Det har været sjovt og spændende at være formand, og jeg kommer til at savne den kontakt jeg har haft med rigtig mange medlemmer. Men det er jo ikke kun mig der har valgt at træde ud af bestyrelsen. Både Erik og Thilde forlader også bestyrelsen, og vores mangeårige suppleant Torben har også besluttet at trække sig, så det er en stor %-del af bestyrelsen der skal skiftes ud, men jeg tror og håber på, at der kommer nye folk til, som har nye ideer og vil gå ind i bestyrelsesarbejdet med gåpåmod og samarbejdsvilje, og så er jeg sikker på det nok skal blive godt. Jeg vil gerne takke den gamle bestyrelse for samarbejdet, jeg synes det har fungeret rigtig godt.

  22.02.08

Kirsten Jørgensen

formand